Ахтайгаа хамт уулан дээр

Ахтайгаа хамт уулан дээр

Friday, May 31, 2013

Шөнө дунд ирсэн дуудлага

Нам гүм байсан анир чимээгүй шөнийг утасны дуудлага ирэн эвдлээ.